NAS 所在地域不同,支持功能会有所差异。

地域是指物理的数据中心,资源创建后地域不可更改。

NAS 所在地域与支持的存储类型、协议类型以及可用区对应情况如下。

 • 中国大陆:
  地域名称 所在城市 支持的存储类型、协议类型以及可用区
  华北 1 青岛 容量型:NFS、SMB

  可用区:C

  华北 2 北京
  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:C、E

  • 极速型

   可用区:A、B、C、D、E、F

  华北 3 张家口
  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:B

  • 极速型

   可用区:A、B

  华北 5 呼和浩特
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:A

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:A

  华东 1 杭州
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:B、G

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:G、F

  • 极速型

   可用区:B、E、F、H、I

  华东 2 上海
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:B

  • 性能型:NFS

   可用区:B

  • 极速型

   可用区:A、B、C、D、E、F

  华南 1 深圳
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:A、D

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:A、B、D

  • 极速型

   可用区:A、B、C、D、E

 • 其他国家和地区:
  地域名称 所在城市 支持的存储类型、协议类型以及可用区
  中国香港 香港
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:B

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:B

  亚太东南 1 新加坡
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:A

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:A

  亚太东南 2 悉尼
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:A

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:A

  亚太东南 3 吉隆坡 容量型:NFS、SMB

  可用区:A

  亚太东南 5 雅加达 容量型:NFS、SMB

  可用区:A

  亚太东北 1 东京 容量型:NFS、SMB

  可用区:A、B

  亚太南部 1 孟买
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:A

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:A

  欧洲中部 1 法兰克福
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:A

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:A

  英国 伦敦
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:A

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:A

  美国西部 1 硅谷
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:B

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:B

  美国东部 1 弗吉尼亚
  • 容量型:NFS、SMB

   可用区:A

  • 性能型:NFS、SMB

   可用区:A