slider

本文介绍滑动选择器(slider)。

属性名 类型 默认值 描述 最低版本
name String - 组件名字,用于表单提交获取数据。 -
min Number 0 最小值 -
max Number 100 最大值 -
step Number 1 步长,值必须大于 0,并可被 (max - min) 整除。 -
disabled Boolean false 是否禁用。 -
value Number 0 当前取值。 -
show-value Boolean false 是否显示当前 value。 -
active-color String #108ee9 已选择的颜色。 -
background-color String #ddd 背景条的颜色。 -
track-size Number 4 轨道线条高度。 -
handle-size Number 22 滑块大小。 -
handle-color String #fff 滑块填充色。 -
onChange EventHandle - 完成一次拖动后触发。
event.detail = {value:value}
-
onChanging EventHandle - 拖动过程中触发的事件。
event.detail = {value:value}
1.5.0

图示

代码示例

 1. <view class="section section-gap">
 2. <text class="section-title">设置 step</text>
 3. <view class="body-view">
 4. <slider value="60" onChange="sliderChange" step="5"/>
 5. </view>
 6. </view>
 7. <view class="section section-gap">
 8. <text class="section-title">显示当前 value</text>
 9. <view class="body-view">
 10. <slider value="50" show-value/>
 11. </view>
 12. </view>
 13. <view class="section section-gap">
 14. <text class="section-title">设置最小/最大值</text>
 15. <view class="body-view">
 16. <slider value="100" min="50" max="200" show-value/>
 17. </view>
 18. </view>
 19. <view class="page-section">
 20. <view class="page-section-title">自定义样式</view>
 21. <view class="page-section-demo">
 22. <slider value="33" onChange="slider4change" min="25" max="50" show-value
 23. backgroundColor="#FFAA00" activeColor="#00aaee" trackSize="2" handleSize="6" handleColor="blue" />
 24. </view>
 25. </view>
 1. Page({
 2. sliderChange(e)
 3. console.log('slider 改变后的值:', e.detail.value)
 4. })